Leveringsbetingelser

Sådan håndterer vi dine bestillinger

Leveringsbetingelser

Når du har afgivet en order hos Nordic-designs.dk modtager du en ordrebekræftigelse på dit køb. Herefter bliver din vare pakket forsvarligt for at undgå eventuelle transportskader. Transporten udfoeres af GLS. For at sikre dig den bedst mulige service får du naturligvis et Track&Trace nr. på mail så du altid kan spore din pakke.

– Lagervare vil blive afsendt samme dag hvis orderen er modtaget inden kl 13:00, og du modtager din vare inden for 1-5 hverdage.
– Fjernlager produkter vil blive afsendt inden for 3-5 hverdage.

Hos NordicDesigns.dk har du 3 muligheder for levering, Privatkunde, Erhverskunde, og selvafhentning:

Privatkunde:
Som privat kunde har du mulighed for at få forsentdelsen leveret til en pakkeshop nær din bopael. En pakkeshop ligger typisk på tankstationer eller i større butikker med længere åbningstider end normalt. På tankstationer er åbningstiden typisk fra 7.00 – 22.00, og nogle endda længere. Dette giver vores kunder en stor frihed i at modtage forsendelsen saa det passer ind i hverdagen. GLS har mere end 1300 pakkeshops fordelt landet over – der er også en i nærheden af dig! GLS vil oplyse dig hvor varen kan afhentes.
Prisen er 39.00 Dkk pr. levering. Køber du for mere end 499.00 DKK er forsendelsen fragtfri.

Erhvervskunde:
Handler du som erhvervskunde har du mulighed for at få sendt din ordre direkte til din erhvervsadresser. GLS levere pakker til erhvervsadrersser mellem kl 8.00 og 16.00 på alle hverdage. Prisen er 39.00 Dkk pr. levering. Køber du for mere end 499.00 Dkk er forsendelsen fragfri

Selv afhentning i Skælskør:
Bor du i nærheden af 4230 Skælskør har du også mulighed for at hente varen i vores forretning, Algade 30.  Afhentning kan ske i forretningens åbningstid mandag til torsdag fra kl 10.00 til kl 17.30 og fredag fra kl 10.00 – 18.00 og Lørdag 10:00 til 13:00. Vælger du at afhente din bestilling, kontakter vi dig via mail, når din vare er klar til afhentning.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser NNordic-designs.dk

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler med Nordic-designs.dk , CVR nummer 37573124, Nordic-designs.dk salg og levering af produkter.

Aftalegrundlag:
Salgs og leverings betingelserne udgør sammen med Nordic-designs.dk’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for Nordic-designs.dk’s salg og levering af produkter til kunden. Kundens egne indkøbsbetingelser, tryk på ordrer eller på anden måde meddelt til Nordic-designs.dk udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har indgaet skriftligt aftale herom.

Produkter, og ydelser
Produkter som Nordic-designs.dk sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Ansvarsbegrænsning
Produkter og tilknyttede serviceydelser, som Nordic-designs.dk sælger og leverer til kunden, er beregnet til privat brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Nordic-designs.dk i intet tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Nordic-designs.dk, i det omfang NordicDesigns.dk måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Pris og betaling
Prisen på produkter følger Nordic-designs.dk’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Nordic-designs.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms på Nordic-designs.dk webshop.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelse
Nordic-designs.dk’s tilbud er gældende i 10 dage fra tilbuds dato, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Nordic-designs.dk i hænde efter tilbudsfristens udløb, er ikke bindende for Nordic-designs.dk, medmindre anden aftale foreligger.

Ordrebekræftelse
Nordic-designs.dktilstræber at sende skriftlig bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordren. Bekræftelser eller afslag af ordrer er være skriftlige bindende for Nordic-designs.dk.

Ændring af ordrer
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Nordic-designs.dk skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår
Hvis Nordic-designs.dk’s bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele dette til Nordic-designs.dk skriftligt senest 1 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

Leveringsbetingelser
Alle bestillinger på hverdage inden kl 11:00 vil blive afsendt samme dag så du modtager din vare inden for 1-5 hverdage.

Fjernlager produkter vil blive leveret inden for 3-5 hverdage.

Kontrol ved modtagelse af bestilling
Kunden skal kontrollere alle produkter ved leveringen. Hvis kunden konstatere fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal der straks gives skriftlig meddelse til Nordic-designs.dk.

Hvis fejl eller mangler, som kunden burde have opdaget, ikke straks medeles skriftligt til Nordic-designs.dk, kan reklamationen ikke senere gøres gældende.

Forsinket levering
Hvis Nordic-designs.dk forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og reservedele, informerer Nordic-designs.dk kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Anullering af ordre
Hvis Nordic-designs.dk undlader at levere ordren senere to(2 hverdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden anullere ordre, eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Nordic-designs.dk på kontakt@nordicdesigns.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Garanti
NordicDesigns.dk yder en general produkt garanti på 24 måneder fra faktura dato..

Undtagelser
Nordic-designs.dkgaranti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes almindelig slitage, fejl opbevaring, fejl tilslutning, brug eller vedligeholdelse i strid med vedlagte brugs ansvisninger, og Nordic-designs.dk instruktioner.

Reklamation
Hvis kunden konstaterer fejl eller mangler indenfor garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal der straks rettes skriftlig henvendelse til Nordic-designs.dk. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Nordic-designs.dk, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Nordic-designs.dk alle de oplysninger om eller mangler, som Nordic-designs.dk beder om.

Inden for en rimelig tid efter at Nordic-designs.dk har modtaget meddelelse fra kunden om fejl eller mangler og har undersøgt kravet, meddeler Nordic-designs.dk kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Nordic-designs.dk. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen ved retur transport til Nordic-designs.dk. Nordic-designs.dk bærer omkostningerne ved og risikoen for produktet/produkterne under transport til kunden.

Afhjælpning af fejl/mangler
Indenfor rimelig tid efter Nordic-designs.dk har afgivet meddelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Nordic-designs.dk fejlen eller manglen ved at ombytte eller reparere det defekte  produkt.

Anullering
Hvis Nordic-designs.dk undlader at afhjælpe fejl eller mangler omfattet af garanti inden for rimelig tid efter denne har givet meddelelse til kunden om reklamationen af årsager som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden for en rimelig frist, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen. Dette kan ske uden varsel ved skriftlig meddelelse til Nordic-designs.dk. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår.

Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og udeladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Leverandøren er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Nordic-designs.dk.

Fortrolighed, erhvervskunder
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Nordic-designs.dk erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Nordic-designs.dk fortrolige oplysninger som beskrevet i punktet “fortrolighed”. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Varighed
Kundens forpligtelser efter punkterne “fortrolighed og beskyttelse” gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This